MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Příběh LW

Jak to všechno začalo…….(vypráví Gerhard K. Pieroth)

V roce 1990 jsme se já, Gerhard K. Pieroth, a Dr. Petra Schneiderová setkali na diskotéce v Kolíně nad Rýnem. Stali jsme se blízkými přáteli se společným zájmem o duchovno, meditaci a práci s energií. Později jsme oba dva získali mistrovský stupeň v reiki a společně studovali různé techniky práce s pránou.
Já jsem se zaměřil na studium „colorpuncture“ pod vedením Petra Mandela, což je v podstatě verze klasické akupunktury, ale místo jehel se k léčení používá barevné světlo. Petra se více věnovala řízené meditaci a tranzovým technikám. Každý z nás měl svou práci, žili jsme běžným životem, ale vedle toho jsme se neustále vzdělávali, doplňovali si informace o různých léčebných technikách a společně meditovali.
Petra pracovala na německém Ministerstvu zemědělství, kde měla na starosti ekologické projekty, já se živil jako specialista se zaměřením na využití umělé inteligence v průmyslu a konzultant v IBM. Když přišel čas, vzdali jsme se oba svých slibně rozjetých kariér. Jednak jsme tušili, že máme před sebou něco nového, a také nám bylo jasné, že peníze a prestiž nás sami o sobě nedokáží učinit šťastnými.
V roce 1992 jsme dali vale svým dobře placeným místům a pustili se do intenzivního studia holistického léčitelství. Vydali jsme se do Indie, kde jsme se v primitivních podmínkách připravovali na získání oficiálních léčitelských certifikátů v Německu. Po roce jsme se z Indie vrátili zpět do Německa. Já se začal věnovat obchodnímu poradenství a koučinku, Petra se soustředila na výuku reiki a pořádání duchovních seminářů. Pronajali jsme si malý dům na předměstí, kde jsme si v klidu žili, meditovali a navazovali přátelství s lidmi z oblasti alternativní medicíny.
Každé ráno jsme si šli zaběhat podél místní říčky, poté meditovali v přírodě. Při jedné takové meditaci se nám v létě roku 1993 zjevil mistr Saint Germain. Jednoduše přišel a otázal se, zda bychom neměli zájem o zasvěcení a práci s energiemi Nanebevzatých mistrů. Druhý den, když se St. Germain objevil podruhé a my jeho nabídku přijali, začal okamžitě s intenzivní výukou. Učili jsme se, jak energetizovat vodu a olej, tj. „vtisknout“ informaci a energii do hmoty a ihned ji „zapečetit“, aby informace zůstala v nezměněné podobě a energie nikdy neztratila na intenzitě.
Po několika dnech nás St. Germain představil dalšímu z mistrů – Maha Chohanovi. Ten nás nechal nabíjet svou vlastní energií vodu a olej, ale pouze pro osobní potřebu. Takto energetizovanou tekutinou jsme si potřeli pulzní body na zápěstí, krk a břicho a meditovali jsme. Během meditace jsme získávali další informace o Maha Chohanovi, jeho poslání, zvláštních schopnostech, atd. Naučil nás také, jak vést řízenou meditaci pro posílení kontaktu s ním a sdělil nám, jakým způsobem podporuje lidi v jejich duchovním růstu a ve využívání jejich latentních schopností.
Pochopitelně jsme si dělali poznámky, které jsme později přepsali na počítači, vytiskli a uložili – jak nám bylo doporučeno. Vedlejším produktem tohoto drilu bylo hlubší poznání sebe sama, našich stereotypů a omezení mysli, získali jsme vhled a potřebný trénink.
Po několika týdnech učení přišla zpráva, že příprava je u konce a Maha Chohan nás inicioval – od té chvíle nám bylo dovoleno vytvářet esence nabité jeho energií. Zbytky substance pro osobní účely, říkali jsme jí „kartáčová esence“, jsme museli vylít, protože už splnila svůj účel, tj. čistit naše individuální bloky a problémy vůči Maha Chohanovi a jeho energii.
Po dokončení celého procesu s Maha Chohanem si nás převzal další mistr – Lao Tse. Museli jsme projít stejně náročným procesem, pracovali s jeho energií, získávali potřebné informace a tak to pokračovalo i s dalšími mistry. Bylo to skutečně velmi intenzivní období, kdy jsme se nemohli věnovat ničemu jinému, naštěstí nečekaná peněžitá pomoc přišla pokaždé, když jsme ji potřebovali.
Naše zápisky se plnily novými informacemi a vhledy, nikdo nám ale neřekl, s kolika mistry budeme pracovat, kolik iniciací podstoupíme. Očíslovávali jsme si je jednoduše podle toho, v jakém pořadí se objevovali. Když se dostavil patnáctý, objevil se opět Saint Germain, se kterým jsme mezitím neměli skoro žádný kontakt.
Mezi jiným nám sdělil, že tento výcvik není jen pro naši zábavu či osobní růst, nýbrž je součástí vyššího plánu. Celý projekt jsme měli nazvat LichtWesen (Světelné bytosti) a zaměřit se na vývoj produktů, které budeme jednou dodávat do celého světa. Teď bylo jasné, proč Saint Germain oslovil právě nás dva. Petra pracovala pro vládu, rozuměla legislativě. Já, původně inženýr, měl zkušenosti z mnoha výrobních linek ohledně výroby, balení, skladování, atd. Rozuměl jsem řízení, obchodu, administrativě, účetnictví. To vše teď bylo potřeba, včetně duchovních schopností a kontaktů v léčitelských kruzích.
Postupně jsme navazovali kontakty s mnoha „tělesnými“ pomocníky a poradci v oblasti zakládání a budování firmy a všeho, co s tím souvisí. Kdykoliv jsme potřebovali peníze na grafika, tiskoviny, apod., vždy jsem získal nějakou zakázku na obchodní konzultace nebo koučink a mohl vše uhradit. Například jen díky odfaxování jednoduché odpovědi na inzerát jsem obdržel skvělou zakázku na sérii školení pro Microsoft. Pozval si mě manažer vzdělávání pro Evropu a vše se dohodlo běhěm několika minut – vše šlo hladce, jakoby řízeno neviditelnou rukou.
Velkou zkušeností bylo hledání lahviček – byli jsme instruování, že mají být z modrého skla. Tehdy existoval v Německu jen jeden takový výrobce, když jsme ho kontaktovali, dal nám na výběr - odkoupit celou paletu, která obsahovala 13 000 kusů lahviček nebo nic. Přitom jsme pro začátek počítali jen s asi 100 kusy. Nedalo se nic dělat, koupili jsme celou paletu. Se 13-ti tisíci lahvičkami už nešlo o malý projekt. Začal jsem hledat profesionálního grafika na kvalitní etikety. Bylo třeba myslet ve velkém – a peníze přišly.

S mistrem Saint Germainem jsme prošli celým „zaškolením“ a stejně tak i s dalšími mistry. Až od osmnáctého mistra - Lady Portii, jsme se dozvěděli, že Nanebevzatých mistrů bude celkem 21. Měli jsme si pospíšit s přípravou produktů, abychom je hned po výcviku s jednadvacátým byli schopni uvést na trh. V prosinci roku 1995 jsme ukončili práci s Marií (č. 21) a těsně před Vánoci jsme expedovali první lahvičky do místního obchodu s knihami a minerály.
Díky mnoha kontaktům mezi léčiteli jsme naše produkty mohli testovat opravdu intenzivně – tyto zpětné vazby jsme přidali do našich poznámek z procesu čištění a iniciací. Nakonec toho byly 3 velké svazky, bylo třeba je protřídit do jedné knihy. Výsledkem prvních úprav byl svazek o tisíci stranách. Následně se Petra setkala s jedním novinářem, který ji knihu pomohl zeštíhlit na 300 stran. V rychlosti jsme si na počítači vytiskli několik kopií a roku 1996 s nimi vyrazili na Světový veletrh evropské harmonie (European Harmony World Tradeshow) pořádaný v Baden-Badenu, tam jsme získali asi sto objednávek. Kniha šla do tisku – a byl z toho velký průlom na německý trh. Následně jsme získali smlouvu s vydavatelstvím a prodali prvních 1000 výtisků. Této a každé další knihy se spolu s energetizovanými kartami prodalo více než 120 000 výtisků a byly přeloženy do osmi světových jazyků.
Energetizované produkty LichtWesen okamžitě upoutaly pozornost mezi léčiteli a terapeuty napříč celou alternativní medicínou. Předtím byly na trhu k dispozici pouze homeopatie, Bachovy květové esence a Aura Soma – systémy vzniklé ještě před 2. polovinou 20. století. Nové čisté energie v kombinaci s „energetickou pečetí“ přinesly množství výhod pro praktické využití. Produkty LichtWesen se rychle šířily po celé Evropě.
Podobným procesem zasvěcení jako s Nanebevzatými mistry jsme později prošli ještě s Archanděly (celkem 9) a Zemskými anděly (celkem 7). Následně pracovala Petra s jednotlivými Elohimy a své zkušenosti popsala v knize vydané v roce 2008.
V průběhu let nám byly několikrát předány „aktualizace“ energetizačních technik, které nám umožnily energeticky nabíjet i jiné materiály, např. skleněné krystaly a šperky. Po čase jsme energie začali míchat do směsí, z nich některé skončily jako časově limitované edice, jiné jsou součástí projektu dodnes. Všechny esence jsme pro zjednodušení číslovali v pořadí, v jakém se objevily. Bylo to i proto, že některá jména energií pocházejí z odlišných kultur a jejich výslovnost je pro našince obtížná. Až mnohem později jsme si více uvědomili, jaký účel má projekt LichtWesen v procesu evoluce celé planety. Vždy nám bylo sdělováno, že tento projekt mnohonásobně překračuje naše osobní životy.
Bytí v úzkém kontaktu s mistry a anděly samozřejmě ovlivnilo osobní život i duchovní cestu každého z nás. V roce 1999 jsem cítil, že můj život v tomto těle pomalu končí. Učinili jsme potřebné praktické kroky, aby má smrt neohrozila samotný projekt LichtWesen – s Petrou jsme se vzali a firmu LichtWesen jsme převedli na akciovou společnost. V listopadu roku 2001 jsem měl prožitek blízké smrti. Zatímco jsem sledoval, jak mé tělo umírá, prožíval jsem nepopsatelnou radost. Tělo samotné bylo v panickém stavu, mě osobně se to ale vůbec nedotýkalo. Nakonec jsem získal „přesčas“ a byl jsem schopen pokračovat dále v tomto těle, ale trvalo měsíce, než jsem zase mohl normálně fungovat. Než jsem se zotavil a můj stav se plně stabilizoval, zabralo několik měsíců.
Zkušenost od těla odděleného, ale zároveň s tělem spojeného vědomí, které se tak může obohacovat o životní prožitky a zkušenosti, mě ovlivnila natolik, že jsem se začal intenzivně věnovat fenoménu osvícení. Pracoval jsem pod vedením Madhukara, duchovního učitele advaitské tradice založené Ramana Maharshim v Indii.
Na podzim roku 2002 jsem cítil, že si potřebujeme odpočinout. Zarezervoval jsem na tři měsíce bungalov na Seychelských ostrovech a vyrazili jsme. Tam jsme nedělali nic, než odpočívali, potápěli se a meditovali. Během jedné meditace kolem poledne v neděli 26. ledna roku 2003 jsme se v jeden okamžik navzájem zahleděli do očí a ve stejný moment oba prožili osvícení. V březnu jsme se vrátili do Německa a pokračovali v naší práci.
Oba pořádáme meditační semináře se zapojením LichtWesen esencí a ukazujeme lidem, jak být sám sebou a díky tomu změnit svůj život. I naše životy se postupem času výrazně proměnily, přesto jsme oba stále součástí projektu LichtWesen. Když se mě někdo zeptá, co dělám, odpovídám jednoduše, „vyrábím náčiní k navyšování vědomí“.

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Chystané události

 

Právě teď žádné události...