MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Objevují se nové věci (energie času 5/2020) Mnohé je v pohybu, objevují se nové věci, kolísání pocitů - to jsou aktuální témata

Shrnutí:
 Změny vedou k novým úvahám, poznatkům a činnostem
 Bloky se uvolňují
 Ukazují se možnosti a cesty
 Radost z nových nápadů a kreativity
 Kolísání pocitů
 Sdílení se s ostatními
Podrobný popis
Poznatky vstupují do vědomí, uvolňují se bloky
Vlivem situace v posledních týdnech se mnohé dalo do pohybu a mění se. Po
pocitech zlomu nyní nastává fáze orientační. Na vnitřní úrovni se uvolňují bloky
a otevírají cestu novým možnostem (podpora fialový Elohim). Tyto vnitřní
procesy jsou doprovázeny zjevnou stagnací a pocity vyčerpání, neochoty a
cítíme se brzdění a zpomalení. Mnozí se obtížně koncentrují. Jsou roztěkaní,
snadno se rozptylují nebo se zaobírají nepodstatnými záležitostmi.
Každý, kdo se zabývá možným budoucím vývojem, změnou myšlení a z toho
vycházejícími následnými změnami, může pak mít jasno pro své další kroky.
Je vhodné si dopřát čas k tomu, abyste si plně uvědomili své poznatky a vize:
meditujte, jděte na procházku, nedělejte nic. Tak bude další krok jasnější.
Ukazují se možnosti a cesty, kreativita podporuje
Mnozí zažívají, že po zastavení všeho, nejde život jako dříve. K tomu může dojít
rozpadem vnějších struktur nebo proto, že jste se sami rozhodli něco změnit.
Kdo se pečlivě podívá na změny a poznatky posledních několika týdnů a srovná
je podle svých vlastních přání, vizí a impulzů duše, je snazší rozpoznat cesty,
které se nyní otevírají (podpora: esence LichtWesen, Startuji, a meditace níže).
To je podporováno kreativitou a zájmem o nové nápady, energií, která je právě
„ve vzduchu“. Kromě toho je intuice jasnější. I proto je důležité věnovat si čas
pro „nicnedělání“, nechat se unášet, meditovat, dělat to, na co je právě chuť.
Kolísání pocitů
Jak vnitřní procesy, tak v současné době převládající energie, způsobují kolísání
nálad a pocitů. U některých lidí vnitřní napětí způsobuje, že se rychle rozčílí
nebo reagují agresivně. Je vhodné posílit vlastní klid a vnitřní mír a nejednat
impulzivně. Být uvolnění pomáhá vyrovnat se jak s náladami jiných lidí, tak i s
vlastními náladami tolerantněji. Klid a vnitřní klid ale rovněž podporují to, že
impulsy vnitřní moudrosti se stávají vědomými (podpora: esence Má
vyrovnanost).
Sdílení se s ostatními
Je stále vhodné a podpůrné měnit si nápady, plány a kroky, a to jak s podobně
smýšlejícími lidmi, tak i s lidmi, kteří mají zcela odlišné názory. Tím se ujasňuje
vaše vlastní cesta a vaše vlastní hodnoty.
Meditace Jdi do svého vnitřního prostoru. Nebo se tam nech donést svým
dechem nebo svou vnitřní moudrostí. Jsi ve vnitřním prostoru v bezpečí a
chráněn(a). Nyní nech svůj vnitřní prostor vyprázdnit. Požádej svou vnitřní
moudrost nebo svou duši, aby sis nyní nebo později uvědomil(a) vše, co je pro
tebe důležité. Nápovědami mohou být obrázky, mluvené zprávy nebo se mohou
projevit jako vnitřní vědění: jako myšlenka se najednou projeví vědění, aniž bys
něco viděl(a) nebo slyšel(a). Nakonec požádej o to, abys byl(a) obklopen(a) a
naplněn(a) čisticí a stabilizující sílou a poté opusť svůj vnitřní prostor.
Podpůrné LichtWesen Esence
61 Elohim fialová - hloubkové čištění, uvolnění bloků
startuji - nově se přeorientovat, posun vpřed, uvolnění bloků
Č. 53 Moje vyrovnanost - uvolnit napětí, dojít ke klidu

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Stejně jako barvy, zvuky a kameny rezonují s čakrami rovněž různé rostliny a jejich vůně. Esenciální oleje jsou voňavou destilovanou esencí rostlin a...

Vysoká energetická intenzita nás ovlivňuje v mnoha oblastech - to je aktuální výzva a příležitost Shrnutí:  Vysoká intenzita  Vyčerpání a fyzick...

Uklidit, vytvořit řád, vědomá konverzace a používání intuice - to jsou aktuální témata Shrnutí:  Úklid a vytvoření řádu  Objevují se stejně smý...

Chystané události

 

Právě teď žádné události...