MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Energie času pro nadcházející období

odvážně a zároveň opatrně postupovat vpřed, citlivost a
nevhodné reakce
Shrnutí:
 Pocit stagnace
 Nejistota zatěžuje
 Vysoká intenzita
 Zůstat stabilní
 Poznání, nápady a změny
 Změna není sprint, ale běh na dlouhou trať
 Postupovat statečně a opatrně
 Citlivost může vést k nepřiměřeným reakcím


Podrobný popis
Nejistota a intenzita zatěžují, zůstat stabilní
V posledních týdnech měli mnozí pocit, jako by se nic nehýbalo nebo ne dost
rychle, nebo mnohé dokonce couvá. A to i přesto, že do akcí a opatření vkládají
sílu, nápady a energii. Zároveň je ve vzduchu nejistota a strach z budoucnosti.
To je typické pro přechodná období a fáze nové orientace. A my se v takové
změně právě nacházíme. Staré (čas před Coronou) se nevrátí, nové ještě
nenastalo. Dosud není možné předvídat, co se změní a co opatření ovlivní. To
platí jak ve společnosti, tak ve vlastní oblasti. Tato nejistota mnohým nakládá a
stojí mnoho sil. Současně panuje vysoká energetická intenzita. To vše vedlo k
opakovanému pocitu vyčerpání a touze po odpočinku, stažení se a relaxaci.
Proto je stále ještě důležité sledovat, abyste během těchto časů změny zůstali
stabilní (podpora Útes v příboji) a naplánovali si čas na odpočinek a načerpání
sil.
Zjištění, nápady a změny
I když vznikne dojem, že se máloco pohnulo, došlo k četným poznatkům,
nápadům a vnitřním i vnějším změnám. Dostali jste silnou podporu, abyste jasně
viděli, co chcete, co je správné, co je pro vás důležité a jak můžete dosáhnout
svého cíle. Podpora také přišla skrze lidí, kteří projevili chyby, nekonzistence a
příležitosti ke zlepšení. Tato pomoc nebyla vždy příjemná. Některým činilo
potíže to přijmout. Vyplatí se znovu se podívat několik týdnů zpětně a
prozkoumat, které nápovědy a pomůcky jste nechtěli přijmout, přestože jsou
cenné.
Účinky vnitřních změn a nového nasměrování jsou nyní ve vnějším prostředí
stále více patrné..Maratón, žádný sprint
Protože akce dosud nevykazují požadovaný úspěch nebo je průběh stále obtížný,
občas vznikne pocit, že všechna opatření jsou k ničemu, že „to nestojí za to“, a
chcete to vzdát. Ale opatření a změny, které v současné době zahajujeme -
vědomě i nevědomě - však nejsou sprinty, ale běh na dlouhou trať. I když
existují krátkodobé dílčí úspěchy, ale vývoj a úspěch je rozložen na delší období
a bude se projevovat v dlouhodobém horizontu. Je to jako výsadba na zahradě:
jakmile jsou semena zasetá, chvíli trvá, než se rostlinky zviditelní. Práce na
záhoně musí pokračovat, i když nevidíte žádný úspěch. Pokud se vzdáte příliš
brzy a přestanete vkládat úsilí, ztratíte celou sklizeň.
Proto je nyní důležité nevzdávat se, ale vytrvat v plnění vašeho cíle, bez ohledu
na to, zda jste momentálně emocionálně na výši nebo na nízké úrovni.
Vytrvalost je nutná k trpělivému podnikání malých krůčků (podpora Roční směs
2020).
Postupovat statečně a zároveň opatrně
I když se cítíte vyčerpaní nebo zoufalí, i když máte pocit, že úspěch nepřichází,
je důležité právě teď pokračovat v započatých projektech. Stále znovu se
objevují další možnosti a příležitosti, ze kterých si musíte vybrat. Přitom je
důležité dávat pozor na dlouhodobý záměr a stále znovu ho dolaďovat. A pak jít
odvážně, ale obezřetně kupředu. Opakovaně se zastavujte, zorientujte se,
přezkoumejte svá rozhodnutí i směr a poté odvážně podnikněte další krok.
Abychom se mohli znovu pečlivě podívat zpět (podpora Ročního směs 2020).
Citlivost může vést k nepřiměřeným reakcím
Citlivost je v následujících týdnech vysoká. To může vést k neočekávaně silným
reakcím, jak pro vás, tak pro ostatní. Následkem mohou být k impulzivní,
emoční reakce, nevhodné výroky, obvinění a zbrklé vyhrůžky a urážky. Existují
tendence k přehánění a nebezpečí eskalace. Proto je v nadcházejících týdnech
důležitá pozornost vůči vlastním pocitům a reakcím. Zejména pokud cítíte
křivdu nebo s vámi zacházeli nespravedlivě, neměli byste se nechat
vyprovokovat k unáhlené reakci, ale počkejte s odpovědí a svou vlastní reakcí,
dokud nebudete mít v nitru jasno a klid (podpora Pozornost a ochrana). Někdy
už netřeba reagovat, protože rozbouřená hladina se znovu zklidní, pokud
zůstanete v klidu a nevytváříte další vlny.
Pokud se pečlivě zaměříte na své pocity a prozkoumáte svou vlastní rezonanční
oblast, můžete transformovat emocionální zranění a tím se dále osvobodit.
Meditace Jdi do svého vnitřního prostoru. Nebo se tam nech donést svým
dechem nebo svou vnitřní moudrostí. Ve svém vnitřním prostoru jsi v bezpečí a
chráněn(a). Je plný energie, kterou právě teď potřebujete: pozornost,
vyrovnanost, odpočinek, uzdravení, transformace, propuštění. Naplňte svůj
energetický systém a své tělo každou jednotlivou buňku touto energií. Pak
nasměrujte svou pozornost opět na tady a teď.
Tuto meditaci můžete provádět kdykoli. Vždy když potřebujete podporu, můžete
krátce přejít do svého bezpečného vnitřního prostoru a dobít si baterie.


Podpůrné LichtWesen Esence
Roční směs 2020 - odvážné, vědomé a úmyslné rozhodnutí a jednání
Útes v příboji - být stabilní
Pozornost a ochrana - být pozorní

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Stejně jako barvy, zvuky a kameny rezonují s čakrami rovněž různé rostliny a jejich vůně. Esenciální oleje jsou voňavou destilovanou esencí rostlin a...

Vysoká energetická intenzita nás ovlivňuje v mnoha oblastech - to je aktuální výzva a příležitost Shrnutí:  Vysoká intenzita  Vyčerpání a fyzick...

Uklidit, vytvořit řád, vědomá konverzace a používání intuice - to jsou aktuální témata Shrnutí:  Úklid a vytvoření řádu  Objevují se stejně smý...

Chystané události

 

Právě teď žádné události...