MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

Roční mix 2018 " Stavím mosty", korálek se zlatem 24k

opakovaně se zaměřit sami na sebe a získat svou vnitřní sílu
spolupracovat a pracovat společně s lidmi, kteří mají stejné smýšlení
zachovat si vnitřní klid
vyčistit blokující struktury a rušivé návyky
přijmout svůj smysl života a své schopnosti
rozpoznávat příležitosti a najít své místo
posílit spojení a využít vnitřní sílu
ID produktu: LW-KME
Podle energie: ---
Podle typu: šperky, Speciální šperky
Prodejní cena: 2210

Každý rok má zvláštní vliv na všechny lidi. Esence LichtWesen # Nr. 42 podporuje a ovlivňuje každého tak, aby se nestal obětí strachu, ale mohl čelit výzvám života s odvahou. Pro rok 2018 LichtWesen nabízí ručně vyrobený korálek i esenci.

Energie tohoto roku 2017 a nadcházejícího roku 2018 se začnou již společně prolínat v září a vzájemně spolu působit až do konce března 2018. Ke konci roku 2017 jejich síly budou vyrovnány.

Tento proces vzájemného působení dává příležitost v roce 2017 vše ulehčit, dokončit rozdělané úkoly a otevřít se novému v roce 2018.

Co nám přichází?
Již sám název o sobě “ROK 2018” přináší energie, které se navzájem doplňují. To znamená rozpoznat a probudit své zvláštní schopnosti a sílu jednotlivce, ale i sdílet své znalosti a schopnosti a také současně těžit z toho, co přinášejí ostatní. Vše co je živé, přináší rozvoj a utváří nové struktury, energie může proudit do “Nového”. Budou to náročné změny, což znamená, že bychom měli posilovat vnitřní sílu a dobře pečovat o své tělo.

Jakým způsobem nás Esence pro rok 2018 podporuje?
Esence pro rok 2018 – je nositelem energií, které nás podpoří, abychom se navraceli ke své podstatě naší esence.

Tímto způsobem nás podporuje, abychom zvládali osobní a globální změny tak, že zůstáváme stabilní ve svém středu, jsme schopni jednat odpovídajícím způsobem s rozvahou a klidem a tak si udržet i zdravé tělo. Být součástí této energie ve spojení s ostatními, nám dává možnost rozpoznat vlastní sílu a nedostatky. Naše schopnosti budou sílit, budeme si vybírat ty správné lidi kolem sebe a najdeme správnou míru mezi vzdáleností a blízkostí, budeme cítit více radosti a nadšení z toho, co právě děláme.

Tím překonáme traumata z minulosti, které nás svazovali a omezovali.

Esence pro rok 2018 bude podporovat smysl pro realitu, uznání a adaptaci, bude také posilovat intuici.

Esence roku 2018 je nositelem energií: Djwal Khul, Kuthumi, Lao Tse, Hilarion, Gabriel, Zadkiel, krystalický paprsek stvoření, zemský anděl vzduch a fialový Elohim.
Podrobnější informace o jednotlivých energií:

Djwal Khul – spojuje s vlastní silou a mocí. Posiluje sebedůvěru a sebevědomí, pomáhá nám znovu přijmout naši vnitřní sílu a nenechat se jen tak snadno svést z cesty. Ukazuje nám, kde si svou sílu nepřiznáváme a kde nepřebíráme zodpovědnost za svůj život. Opouštíme roli oběti a stáváme se zodpovědnými. Učí nás, jak měnit naši sílu na lásku a být odolnější vůči vnějším vlivům a ostatním lidem. Děláme to, co cítíme udělat.

Lao Tse - vede ke stavu vnitřního pokoje a uvolnění. Pomáhá nám zůstat v přítomném okamžiku, pozorně sledovat dění okolo nás a v naprostém klidu reagovat. Tímto vyrovnaným přístupem nesoudíme a neposuzujeme, ale přijímáme situace a lidi takové, jací jsou. Lao Tse vede do hluboké meditace, do stavu klidu, do vnitřního ticha, do stavu bytí v přítomnosti.

Hilarion - přivádí do souladu s naší duší a jejím plánem. Pomáhá rozpoznat svou vlastní cestu a svůj úkol, podporuje v nás schopnost být průkopníky svého života a přinést světu nový objev. Umožňuje nám porozumět nadřazeným souvislostem a zákonitostem. Vede nás k poznání univerzální pravdy, tím je pro nás snadnější najít svoji cestu.

Archanděl Gabriel - Gabriel nám pomáhá rozpoznat, co opravdu chceme a přehledně se orientovat v tom, jaké budou naše další kroky v různých situacích a fázích našeho života. Zpřístupňuje nám nevyjasněné, bolavé pocity, nenaplněné touhy a naše postoje k životu, které jsme si dlouho nechtěli připustit. Utěšuje ducha a vyživuje duši, osvobozuje nás od starých smutků, rozvíjí obětavost a pokoru. Podporuje čistící proces na duševní, tělesné a energetické úrovni. Dodává nám odvahu a naději, že i za zdánlivě nevyřešitelnou situací dokážeme vidět tzv. „světlo na konci tunelu“.

Krystalický paprsek stvoření – je jeden z nejúčinnějších a nejsilnějších energií, která pohlcuje, ukládá, uvolňuje a reguluje. Programuje nás na nové vzorce, ale také má schopnost odblokovat staré zaběhnuté, které musí být nahrazeno novým pro vytvoření vzájemné harmonie a souladu s vyššími jemnými těly. Uvádí energii do nejdokonalejšího možného stavu a odstraňuje vzniklou nerovnováhu. Současně vede k hlubokému pročištění duše. Napomáhá soustředění, zvyšuje duševní schopnosti a vede nás k poznání duchovního poslání.

Archanděl Zadkiel - integruje, harmonizuje a vyrovnává. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, k pravdě o nás samotných a o pravém původu našeho bytí. Spojuje nás s božskou podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, ale i podporuje v nás schopnost být iniciativní, vytvářet novou strukturu své mysli a dávat svým myšlenkám praktické uplatnění. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje myšlenky a pomáhá při meditaci. Jeho energie uvolňuje napětí, osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti, podporuje překonat strach ze změn a najít své místo na světe.

Zemský anděl Vzduch - je vyživující energií, která udržuje rovnováhu tzv. neutralitu mezi vším. Jeho pročišťující energie přináší lehkost, pohyblivost, uspořádanost a jasnost myšlenek, podporuje intuicí a pružnost v komunikaci. Posiluje sílu logického myšlení, napomáhá v situacích, kdy potřebujeme něco dobře promyslet nebo nad něčím hloubáme a nedaří se nám dobrat žádného výsledku.

Fialový Elohim - řeší komplikace zatěžující náš organismus a očisťuje od prodělaných traumat, emocionálních ran a zranění. Pomáhá očišťovat karmu a vzorce chování z tohoto života a minulých životů.

Podporující meditace:
Představte si, že jste spojeni se všemi lidmi, jste podporování a skrze Vás proudí bílé světlo čisté lásky. Cítíte lásku a obětavost, kterou vytváříte společně. Cítíte respekt vůči sobě i ostatním.

Nyní si představte, že se díváte nahoru a uvědomujete si, že tato energie není jen na fyzické úrovni, ale pokračuje až do vyšších sfér duchovních úrovní, kde existují milující světelné síly vyššího vědomí, které jsou spojené s vámi všemi a podporují vaše úsilí bezpodmínečnou láskou, vyšším vědomím a porozuměním.

Cítíte se být kompletní, cítíte se být milováni, milujete sebe i Váš život.

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Chystané události

 

Právě teď žádné události...