MastersElementyArchanděléZáře Elohimů

Nanebevzatí Mistři

Zemští andělé

Archandělé

Záře Elohimů

ENERGIE ROKU 2020

Stabilně a radostně v bouřlivých časech
Informace k LichtWesen® směs pro rok 2020
od Petry Schneider
Směs pro rok 2020
 Zůstat stabilní
 Přežít dobře bouřlivé časy a využít je
 Být realističtí, vidět se skrze závoje a iluze
 Být bdělí a podnikat cílené kroky
 Objasnění, rozpuštění bloků
 Využít své schopnosti
 Překračovat své hranice a rozvíjet svůj největší potenciál
 Vyvažovat mužský a ženský princip
Co nás čeká?
Energie roku 2020 je jako bouřlivé počasí: od slunečné oblohy a bezvětří, přes poryvy až
bouřky. Za bouře odvane pryč, co není stabilní, což již není vhodné. Bouře však nemůže
poškodit stabilní a pevné základy. Ty přetrvávají. A právě na těchto pevných základech
může být vybudováno něco nového nebo rozvíjeno to, co již začalo.
Rozhodující je, jak se vypořádáme s bouří: můžeme úzkostlivě ulpívat a být otřeseni, ale
také můžeme nastavit větru radostnou tvář a užívat si. Kdo je stabilní, tomu bouře nemůže
ublížit. Dokonce může tento posun využít
Rok 2020 bude energeticky pokračovat v tom, co mnozí již zažili v roce 2019: změny,
otřesy, nové příležitosti a možnosti. Stále znovu se musíme zastavit, zorientovat se,
prozkoumat polohu a pozorně podniknout další kroky.
Jak vás podpoří směs pro rok 2020?
Roční směs pomáhá být stabilní, rychleji porozumět znamením a nápovědám a přemýšlet
a jednat opatrně a uvážlivě. Dopředu tlačící energie může být použita radostně a
efektivně. Proto je roční směs zvláště v bouřlivých obdobích důležitou oporou, posílení
vaší vlastní síly, která dává pevnost. Zvyšuje se smysl pro realitu, abychom mohli snadněji
prohlédnout závoji a iluzemi a rozpoznat, co je skutečné. Při zmatku, dezorientací, ale také
při intenzivních emocích jako je strach, zlost, beznaděj, zklamání, pomáhá najít klid, sílu a
znovu najít svou cestu.
Každoroční mix také podporuje náš růst a vývoj, abychom mohli rozpoznat a využívat
naše schopnosti a realizovat náš největší potenciál. S Bouřkovou energií můžeme
překonávat sami sebe a vytvořit něco, co jsme neočekávali. Stojíme při sobě a při našich
hodnotách a pevně učiníme další kroky, za pravdu, za naše právo a za jiné lidi, namísto
přijímání špatných kompromisů..
Všeobecné informace o roční energii
Každý rok má výzvy, které se týkají všech lidí. Roční mix pomáhá tyto problémy překonat.
Může být použit po celý rok nebo během fází, ve kterých potřebujete podporu. Témata
roku 2020 jsou aktuální od října 2019 a až do března 2020 se energie obou let prolínají.
Proto mohou být během tohoto období přijímány obě roční směsi , ale rovněž i současně.
© LichtWesen AG – Pfungstadt - Deutschland – 2017
Kromě nosné energie roku jsou zde i dodatečná témata - v „Energiich času“ od
LichtWesenu kde najdete popis aktuálních situací a které energie dodatečně působí
podpůrně - na stránce LichtWesen a na facebooku.
V ročním mixu roku 2020 působí energie Stromu, Haniel, paprsky Elohim bílý, zelený a
zlatý a také energie Krista, Marie a Kuthumi.
Jak jednotlivé energie působí:
být stabilní
č. 32 Strom: zůstat stabilní i v bouřlivých dobách; co nejlépe využít okolností a přinést
„ovoce“.
č. 5 Kristus: mít rovnou páteř; postavit se za sebe, za své hodnoty a za pravdu
Rozvíjet svůj potenciál
č. 23 Haniel: Uvědomit si, čeho jsme schopni; překonat své hranice
č. 21 Maria: Cítit se vyživovaný, milovaný a podporovaný; dobře se o sebe starat
Zlatý a zelený paprsek Elohim: rozpoznat a odvážně využívat jeho schopností a
možností; překonat strach a stát se aktivními pro své cíle; řídit svůj život
Prohlédnout se skrz závoje a iluze
Bílý paprsek Elohim: energetické čištění; pochopení. Rozpouštění bloků a omezujících
struktur; osvobodit se od zatěžových energií;
č. 11 Kuthumi: realistické vnímání, ani příliš pesimistické, ani příliš optimistické
Podpůrná meditace: Představ si, že jsi uprostřed hurikánu, v tichém oku hurikánu. Víří
kolem tebe - události, pocity, obavy, možnosti, rozhodnutí - ale ty jsi v tichém středu, ze
kterého si můžeš prohlížet vše kolem, aniž by ses do toho zamotával. Z tohoto klidného
středu se můžeš rozhodovat a jednat.
Pokud se dostaneš do víru, představ si klidný střed, oko hurikánu a je snazší se k němu
vrátit. Čím častěji budeš tuto meditaci dělat - dokonce i průběžně v každodenním životě
velmi krátce, kdy si představíš střed hurikánu - tím snazší pro tebe bude nalezení klidu v
obtížných situacích.
Je také prospěšné posílit stav klidného centra ve tvém celém těle: Když si představuješ
oko hurikánu, uvědom si, kde se nachází těžiště nebo nejintenzivnější pocit ve tvém těle.
Pokud na toto místo položíš ruku, zvýšííš svou stabilitu.
Energie roční směsi je k dispozici jako tinktura a ve světle zlatém korálku jako šperku.
Šperk při nošení působí permanentně a může být použit i v následujících letech.
Použití Essence: Aplikujte jednou nebo několikrát denně, rozprašujte do aury a energetických
center. Tinkturu můžete také nanést do ústní dutiny. Roční směs lze dobře kombinovat s jinými
světelnými esencemi.

Akce a novinky Lichtwesen

 

Aktuality

Vzniká nové, převzít odpovědnost Převzetí odpovědnosti za sebe a své vize, nalezení spolupoutníků - přitom nás podporuje současná energie. (začíná o...

Dvanáct svatých nocí je zvláštní doba pozastavení se, pro čištění a uvolňování a naladění se na nové. Tento rok jsou tyto noci silnější než kdy jind...

Něžná terapie s anděly, jejich esencemi a olejíčky V období adventu a vánočních svátků se "ztenčuje" závoj mezi "světem dolů" a "světem nahoře"....

Chystané události

Budeme se na Vás těšit na festivalu Evoluce v Praze ve dnech 20.-22.03.2020. Již tradičně Nás navštíví pan Gerhard K. Pieroth. Můžete se těšit na p...